YouTube

 • Finns det någon beloppsgräns för utbetalningar?
  Ja, lägsta nivå för att få utbetalning är 200 kronor. Når du inte upp till det står pengarna kvar hos Stim tills du nått beloppsgränsen.
 • Hur får man reklam kopplad till sina filmklipp?
  Som YouTube-användare kan du ange att du äger de nödvändiga rättigheterna för att möjliggöra reklam. Det gör du i kontoinställningarna för YouTube (kryssa i alternativet att du tillåter att annonser visas tillsammans med dina videoklipp). YouTube kan sedan placera reklam på ditt klipp.
 • Hur går jag tillväga för att registrera mina befintliga YouTube-klipp med mina låtar mot Stim?
  Som uppladdare av klippet kan du via ditt YouTube-konto addera information om din musik i dina videos. Det underlättar matchningen mellan YouTubes musikrapportering och Stims verkdatabas. Läs mer om innehållsidentifiering på support.google.com/youtube.
 • Hur registrerar jag mina låtar hos Stim som ligger på YouTube?
  Du anmäler som vanligt dina verk till Stim via verkanmälan på webben.
 • Hur vet Stim vad som spelats på YouTube?
  YouTube använder flera olika tekniker för att identifiera innehåll. De skickar rapporter till Stim med data över vilken musik som spelas. Läs mer om YouTubes innehållsidentifiering på support.google.com/youtube. 
 • Mitt företag har en webblicens med Stim, får vi lägga upp vår reklamfilm som innehåller skyddad musik på YouTube nu?
  Nej. Avtalet omfattar inte synkroniseringsrättigheter för musik som används i reklamsyfte.
 • Måste det vara reklam i samband med min låt för att jag ska få betalt?
  Nej, reklamintäkten styr det totala beloppet som YouTube betalar men Stims utbetalningar utgår från antalet tittare. För Stimanslutna rättighetshavare gör det alltså ingen skillnad om YouTube visar reklam före ett videoklipp med just din musik eller inte, så länge Stim har kunnat matcha den aktuella YouTube-videon med ditt musikverk i Stims verkregister.
 • Måste jag kontakta skivbolaget om jag lägger upp ett filmklipp med en befintlig inspelning? Eller räcker det att Stim har ett avtal med YouTube?
  Stim licensierar textförfattarens, kompositörens eller musikförläggarens rättigheter, inte skivbolagens rättigheter.
 • När betalas pengarna ut?
  Varje kvartal.
 • När trädde YouTube-avtalet i kraft?
  Avtalet mellan Stim och YouTube gäller från och med oktober 2013.
 • Om jag har inbäddad musik på min blogg, behöver jag licens för det? Behöver man Stims webblicens för att länka?
  Alla användare som får mervärde av musik på sin hemsida behöver en licens, oavsett videotjänst. Hämtas musiken med djuplänkning från annan plats så hamnar den på webbplatsen och tillgängliggörs där och då behövs Stims webblicens. Vid hyperlänkning däremot lämnar man webbplatsen och hamnar någon annanstans. Då räcker det att den webbplatsen man länkar till har en licens. Jämförelse: Ett hotell betalar licens till Stim för att de har tv med musik. SVT betalar licens till Stim för att de använder musik i programmen.
 • Räcker det att man är Stimansluten och har sina specifika låtar verkanmälda hos Stim för att det ska bli möjligt att, som rättighetsinnehavare, få ersättning när låtarna spelas via YouTube (i Sverige och Europa)?
  Ja.
 • Vad gäller angående synk-rättigheter?
  Rätten att använda synkroniserad musik beror på den avsedda användningen. Det är till exempel ok att använda musik i ett icke kommersiellt sammanhang, men om avsikten är kommersiell vinning täcks det inte av avtalet och en separat licens krävs. Kontakta Stims medlemsservice om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.
 • Vad innebär avtalet mellan Stim och YouTube?
  Avtalet med YouTube innebär att Stimanslutna rättighetshavare har möjlighet att få ersättning från YouTube. YouTube och Stim har kommit överens om en licens för YouTube i Sverige och övriga Europa. Licensavtalet omfattar de musikaliska verk där Stim förvaltar rättigheterna som strömmas via YouTube i Sverige och övriga Europa, inklusive musik i traditionella musikvideor, promotionvideor, konsertvideor, innehåll av typen tv-klipp med musik i bakgrunden, direktsändningar och videoklipp uppladdade av användarna. Alla Stimanslutna musikskapare och musikförlag omfattas.
 • Varför är avtalsvillkoren med YouTube sekretessbelagda?
  Vi verkar på en internationell, kommersiell och konkurrensutsatt marknad. Det betyder att vi i många fall av juridiska och affärsmässiga skäl inte kan uttala oss om våra avtalsförhandlingar och samarbeten. I det här fallet klassas avtalsvillkoren som affärshemligheter, vilket är praxis i affärssammanhang. Vi har ett sekretessavtal med YouTube, vilket gör att vi inte kommer att avslöja några detaljer om avtalet.
 • Vem gör musikrapporteringen?
  YouTube förser Stim med rapporter över vad som spelas. Dessa matchas sedan med Stims verkdatabas.
 • Vilket geografiskt område omfattar Stim-licensen?
  Avtalet omfattar, förutom Sverige, EU:s övriga 27 medlemsstater samt Island, Norge, Lichtenstein och Schweiz.
 • Är det någon typ av filmklipp med musik som inte omfattas av Stims avtal med YouTube och som man alltså inte får ladda upp på YouTube?
  Innehåll som skulle kunna påverka/strida mot upphovsmannens ideella rättigheter och/eller något som är för kommersiell vinning får inte laddas upp utan rättighetshavarens uttryckliga tillstånd.